Pokój i Dobro!
Niech płomień miłości Zmartwychwstałego Pana ożywia naszą wiarę
Magister Postnowicjatu i Rektor WSD Kapucynów wraz ze Współbraćmi

Aktualności

Dnia 22 marca 2014 roku siedmiu naszych braci pomyślnie zdało egzamin ex universa theologia, kończąc tym samym etap sześcioletnich studiów filozoficzno-teologicznych w naszym Wyższym Seminarium Duchownym. Egzamin magisterski składa się z dwóch części.

Aktualności

W naszych kapucyńskich murach odbyło się XI Międzynarodowe i Interdyscyplinarne Sympozjum Biblijne. Jego tematem była aktualność biblijnego modelu małżeństwa.

Aktualności

„Celem i zadaniem trzech rad ewangelicznych, które zobowiązujemy się zachowywać przez profesję za wzorem świętego Franciszka, jest zjednoczenie się sercem wyzwolonym przez łaskę z Chrystusem, przez życie czyste,  ubogie i posłuszne ze względu na królestwo niebieskie.” Konstytucje Braci Mniejszych Kapucynów 2,21

Aktualności

Dnia tego całe nasze seminarium (bracia postnowicjusze i wychowawcy) udało się na Śląsk, do Braci Mniejszych w Panewnikach. Zostaliśmy zaproszeni na sesję naukową pt. „Piękno liturgii – aspekty franciszkańskie”.

Zapowiedzi

Okres Wielkiego Postu niesie ze sobą różne propozycje duszpasterskie: Gorzkie Żale, Drogę Krzyżową, w niektórych świątyniach, także tej przy ul. Loretańskiej 11 w Krakowie, Sceniczne Drogi Krzyżowe, rekolekcje itd. Pascha jest najważniejszym świętem całego roku liturgicznego, centrum naszej wiary.

Zapowiedzi

pierwsza
poprzednia
1

Dane adresowe

Wyższe Seminarium Duchowne
Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
Prowincji Krakowskiej
ul. Loretańska 11
31-114 Kraków
tel. (0-12) 422 48 03

Dane konta

NIP: 676-20-68-011
REGON: 040018807
BANK PEKAO SA
Nr konta:
68 1240 4533 1111 0000 5422 2502

Odsłon : 141281