Pokój i Dobro!

„O jak dobrze i miło, gdy bracia mieszkają  razem” (Ps 133). Wydarzenie, które miało miejsce 1 maja w Krakowie jest dowodem na prawdziwość i aktualność słów z księgi Psalmów. Odbył się wówczas VIII „Piknik Franciszkański”, podczas którego bracia franciszkanie z różnych seminariów spotykają się ze sobą, jak jedna wielka rodzina.

Aktualności

Dnia tego całe nasze seminarium (bracia postnowicjusze i wychowawcy) udało się na Śląsk, do Braci Mniejszych w Panewnikach. Zostaliśmy zaproszeni na sesję naukową pt. „Piękno liturgii – aspekty franciszkańskie”.

Zapowiedzi

Okres Wielkiego Postu niesie ze sobą różne propozycje duszpasterskie: Gorzkie Żale, Drogę Krzyżową, w niektórych świątyniach, także tej przy ul. Loretańskiej 11 w Krakowie, Sceniczne Drogi Krzyżowe, rekolekcje itd. Pascha jest najważniejszym świętem całego roku liturgicznego, centrum naszej wiary.

Zapowiedzi

Niech płomień miłości Zmartwychwstałego Pana ożywia naszą wiarę
Magister Postnowicjatu i Rektor WSD Kapucynów wraz ze Współbraćmi

Aktualności

„Celem i zadaniem trzech rad ewangelicznych, które zobowiązujemy się zachowywać przez profesję za wzorem świętego Franciszka, jest zjednoczenie się sercem wyzwolonym przez łaskę z Chrystusem, przez życie czyste,  ubogie i posłuszne ze względu na królestwo niebieskie.” Konstytucje Braci Mniejszych Kapucynów 2,21

Aktualności

Dnia 22 marca 2014 roku siedmiu naszych braci pomyślnie zdało egzamin ex universa theologia, kończąc tym samym etap sześcioletnich studiów filozoficzno-teologicznych w naszym Wyższym Seminarium Duchownym. Egzamin magisterski składa się z dwóch części.

Aktualności

pierwsza
poprzednia
1

Dane adresowe

Wyższe Seminarium Duchowne
Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
Prowincji Krakowskiej
ul. Loretańska 11
31-114 Kraków
tel. (0-12) 422 48 03

Dane konta

NIP: 676-20-68-011
REGON: 040018807
BANK PEKAO SA
Nr konta:
68 1240 4533 1111 0000 5422 2502

Odsłon : 166884