Pokój i Dobro!

„Celem i zadaniem trzech rad ewangelicznych, które zobowiązujemy się zachowywać przez profesję za wzorem świętego Franciszka, jest zjednoczenie się sercem wyzwolonym przez łaskę z Chrystusem, przez życie czyste,  ubogie i posłuszne ze względu na królestwo niebieskie.” Konstytucje Braci Mniejszych Kapucynów 2,21

Archiwum

W naszych kapucyńskich murach odbyło się XI Międzynarodowe i Interdyscyplinarne Sympozjum Biblijne. Jego tematem była aktualność biblijnego modelu małżeństwa.

Aktualności

Dnia tego całe nasze seminarium (bracia postnowicjusze i wychowawcy) udało się na Śląsk, do Braci Mniejszych w Panewnikach. Zostaliśmy zaproszeni na sesję naukową pt. „Piękno liturgii – aspekty franciszkańskie”.

Zapowiedzi

Dnia 22 marca 2014 roku siedmiu naszych braci pomyślnie zdało egzamin ex universa theologia, kończąc tym samym etap sześcioletnich studiów filozoficzno-teologicznych w naszym Wyższym Seminarium Duchownym. Egzamin magisterski składa się z dwóch części.

Aktualności

Dnia 27 lutego 2014 roku Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów - Prowincji Krakowskiej organizują XI Międzynarodowe i Interdyscyplinarne Sympozjum Biblijne. Tegoroczne sympozjum poświęcone będzie tematowi aktualności biblijnego modelu małżeństwa.

Aktualności

Każdy z diakonów, zanim zostanie dopuszczony do święceń prezbiteratu, musi pomyślnie zdać egzamin ze znajomości prawa kanonicznego i teologii moralnej oraz powinien wykazać się praktycznymi umiejętnościami i wiedzą potrzebną do sprawowania sakramentu pokuty.

Aktualności

pierwsza
poprzednia
1

Dane adresowe

Wyższe Seminarium Duchowne
Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
Prowincji Krakowskiej
ul. Loretańska 11
31-114 Kraków
tel. (0-12) 422 48 03

Dane konta

NIP: 676-20-68-011
REGON: 040018807
BANK PEKAO SA
Nr konta:
68 1240 4533 1111 0000 5422 2502

Odsłon : 139809